• Stansstationer
  • Längsskärstationer
  • Expanderande rullaxlar/spindlar
  • Mottrycksvalsar
  • Perforerings-/arkvalsar
  • Magnetcylindrar
  • Stansplåtar
  • Kugghjul
  • Laminerings-/gummivalsar
  • Ledvalsar/brytvalsar